Rozliczanie podatków Belgia

kalkulator i długopisW Belgii obowiązuje inny system rozliczeń niż w Polsce oraz innych krajach europejskich. Osoby zatrudnione w Belgii mogą ubiegać się o zwrot podatku pod warunkiem, że był legalnie zatrudniony, a pracodawca odprowadzał co miesiąc określoną kwotę zobowiązania finansowego.

Obowiązkowe rozliczenie podatkowe

Każda osoba zatrudniona nawet na kilka tygodni na terenie kraju ma obowiązek złożenia rozliczenia podatkowego w wyznaczonym przez organy skarbowe terminie na koniec danego roku podatkowego. Aby móc ubiegać się o zwrot podatku w Belgii pracownik musi posiadać kartę podatkową - LoonFische, którą otrzymuje od pracodawcy. Procedura dla osób niezameldowanych na terenie państwa zaczyna się jesienią roku następnego liczonego od zakończenia pracy. Czas oczekiwania na zwrot podatku wynosi zwyczajowo pół roku, ale może się wydłużyć nawet do roku. W przypadku rozliczenia w Polsce podatku nadpłaconego w Belgii podatnik musi dostarczyć szereg ważnych dokumentów jak wspomnianą kartę podatkową, zaświadczenie EU/EWR, zaświadczenie potwierdzające posiadanie konta bankowego, numer konta bankowego oraz kopię dowodu osobistego. Nasi pracownicy posiadają doświadczenie w przeprowadzaniu rozliczeń w organach skarbowych w Belgii. Gwarantujemy wsparcie i fachową pomoc na każdym etapie postępowania.

 

Druki do pobrania:

Klauzula RODO

Upoważnienie DRiP M Hoffmann Belgia

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu PL PIT 36 ZG

Zaświadczenie UE EOG Belgia Niemcy