Rozliczanie podatków Polska

dokumentyKażda osoba zatrudniona w Polsce i uzyskująca dochody w kraju jak i za granicą jest zobowiązana do rozliczenia się z przychodów także w Polsce. Warto pamiętać, że nawet w przypadku braku zatrudnienia powinniśmy rozliczyć właściwy PIT i uwzględnić w nim przychody uzyskane w ramach państwowej pomocy.

Metody rozliczania podatku w Polsce

Obywatele polscy pracujący za granicą mogą rozliczyć się w kraju korzystając z dwóch metod. Pierwszą jest metoda wyłączenia z progresją. Oznacza ona, że dochód osiągnięty za granicą jest wyłączony z podstawy opodatkowania w Polsce. Wysokość dochodu jest postawą do ustalania stawki podatku od pozostałych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce według obowiązującej skali podatkowej. To oznacza, że w przypadku kiedy pracownik uzyskuje dochód wyłącznie za granicą nie musi składać zeznania podatkowego. W przypadku rozliczeń z małżonkiem, który zarabia na terenie naszego kraju pojawia się obowiązek złożenia zeznania z wyłączoną progresją. Druga metoda to metoda proporcjonalnego rozliczenia. Oznacza ona, że dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku w kraju odlicza się podatek zapłacony za granicą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odliczenie to jest możliwe tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie. Nasi specjaliści pomogą rozliczyć się z przychodów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Druki do pobrania:

Klauzula RODO

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu PL PIT 36 ZG

Zaświadczenie o dochodach 2017

Zaświadczenie o dochodach 2018

Zaświadczenie o dochodach 2019

Zaświadczenie o dochodach 2020

Zaświadczenie o dochodach  2021